Kategóriák

Szűrés

Termék típus
Anyag Gyártója
Raszterméret

Termékajánló

Partnereink

Mit keresnek ?

Armstrong, Álmennyezet

álmennyezeti-lapRigips, sarkos, vt24, sk-él, board, álmennyezet ár, AMF, akciós álmennyezet ,  Fióktartó, Knauf, ásványiszálas, sávos acélálmennyezet, álmennyezet szerelés, KAZETTÁS álmennyezet, owacoustic, OWA, tegular, microlook, fióktartó, tsin, tsin függesztő, sah10, Gipszkatonálmennyezet, függesztő, Casoprano, Fényrács, Casorock, akusztikus- álmennyezet,  Clip-in, Flash tegular  tűzvédőálmennyezet, AW él, Lay-in, Lapár, sin-ár, profil, Falszegő, lépcsős falszegő,  olcsó-álmennyezet, ECOPHON

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

---------------------------------------------

Általános Szerződési Feltételek Letöltése 

---------------------------------------------

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Tisztelt látogató Ön mint felhasználó jelen weboldal használatával elfogadja és tudomásul veszi jelen Á.SZ.F.-ben rögzítetteket.

 

1. Szerződő felek :

 

Eladó :    JK Gipsz Kft.

Székhely : 1185 Budapest; Lőcse. U. 20

Adószám : 14225598-2-43

Cégjegyzék szám : 01-09-894500

Raktár : 1116 Budapest; Hunyadi János u. 162; 13 sz. raktár; (személyes átvétel helye)

Elektronikus levélcím : jkgipsz@jkgipsz.hu

Vevő :     Aki a Jk Gipsz Kft. által üzemeltetett almennyezet.shop.hu domain néven szereplő, weboldalt felületén keresztül szolgáltatást, árút rendel/ vásárol

Szállító: Akit az eladó, vagy a vevő megbíz a termék rendeltetési helyére történő szállítással.

2. Általános rendelkezések :

 

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja, ettől eltérni csak a felek által írásban kötött megállapodása szerint lehetséges, ideértve az elektronikus úton létrejött megállapodást is.

Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen feltételek hatálytalanná tesznek és kiváltanak minden, a felek között korábban tett írásos vagy szóbeli kommunikációt.

3. A szerződés tárgya :

Mindazon, az almennyezet.shop.hu internetes web-áruházban található termékek, amelyekre a Vevő megrendelését rögzít.

Az árúcikkel kapcsolatos; - leglényegesebb paramétereket, - tulajdonságokat, - csomagolási egységeket, - fotókat, az illető cikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg a Vevő. Eladó felkérésre további információt adhat a termékről amennyiben ezt Vevő kéri.

A megrendelés rögzítésével Vevő tudomásul veszi, elfogadja és kijelenti, hogy általa megrendelt termék- / termékek- paraméterei, tulajdonságai igényeinek teljes mértékben megfelelnek.

4. A Vevő adatainak kezelése :

Az oldal használatával, árú rendeléshez szükséges, személyes-adatok, ezek kezelésével kapcsolatos szabályokat, alkalmazott eljárásokat a „Vásárlási feltételek” menüpont „Adatvédelmi Szabályzat” almenüpont alatt részletesen megismerheti a Vevő.

5. A szerződés létrejötte :

 

A szerződés akkor tekintendő létrejöttnek, ha a Vevő által küldött eredeti megrendelést; Eladó végleges formában vevőnek visszaigazolja és Vevő ezt jóváhagyja. A visszaigazolás jóváhagyását Eladó, Vevő jelen szerződési feltételeket elfogadó jognyilatkozatának tekinti, a személyazonosság és képviseleti jog további vizsgálata nélkül .

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, hiányosak a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, Vevő-t értesíti, a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és törölt megrendelés tényéről.

 

  • 5.1 Árak

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a weboldalon közölt árak tájékoztató jellegűek és Nettó; ÁFA; Bruttó egységárakon vannak feltüntetve. A közzétett árakra nem vonatkozik ajánlati kötöttség Eladó részéről.

A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely Eladó által küldött megrendelés visszaigazoláson (nem az automata megrendelés visszaigazoláson) a termék megnevezése mellett szerepel.

A végleges ár a visszaigazoláson szereplő időpontig érvényes; amennyiben a meghatározott időpontig Vevő a visszaigazolást nem hagyja jóvá, úgy a jelen szerződési feltételek, a megrendelés és a végleges árak is érvényüket vesztik.

A végleges ár, a megrendelés visszaigazolás Vevő általi jóváhagyását követően, csak a felek közös egyetértésével módosítható.

 

  • 5.2 Megrendelés módosítása, törlése

 

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal „Információk” menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a szállítás megkezdése előtt lehetséges.

 

  • 5.3 Fizetési feltételek

 

A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét személyesen készpénzben, utánvéttel vagy előutalással egyenlítheti ki.

Utánvétellel történő fizetés esetén az áru és a szállítás ellenértékét átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében.

Előutalás esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét az Eladó bankszámlájára kell átutalni, az Eladó előlegbekérő bizonylata alapján. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően indítja a szállítást. Az Eladó a megrendeléstől számított 14 naptári napig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték, illetve a Vásárló nem veszi fel a kapcsolatot az Eladóval ez idő alatt, a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

Rendszeres ügyfeleink egy része halasztott fizetéssel egyenlíti ki az árú ellenértékét ezekben az esetekben jelen szerződés részét képezi a Vevő törvényes képviselője által aláírt nyilatkozat. Ebben a képviselő nyilatkozik a vevő cég adatairól, bankszámlaszámáról, és a Vevő általi fizetési késedelem esetére beszedési jogot enged az eladó javára, az áru ellenértékének beszedésére a szerződésben meghatározott összegig. A beszedés eredménytelensége esetén a képviselő készfizető kezességet vállal a Vevő áruellenérték tartozására. Ez utóbbi esetben minden ügylet külön tranzakciónak minősül és nincs hatással a többi tranzakcióra. Eladó jogosult a jogszabályokban meghatározott késedelmi kamatot felszámítani ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese + 7 %. Késedelmes fizetés és késedelmi kamat érvényesítése esetén Vevő tudomásul veszi, hogy a késedelmesen megfizetett ellenérték elszámolás költség, késedelmi kamat, tőke sorrendjében törénik.

  • 5.4 Szállítási határidők

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban olyan termékek is szerepelnek amelyek nem szokványos raktári termékek, ilyen esetekben a szállítási határidők 4 - 6 hétre is módosulhatnak. Ezekben az esetekben Eladó tájékoztatja a Vevőt és a megrendelés, kielégítésére csak akkor tesz lépéseket ha Vevő a teljes ellenéréket Eladónak megfizette, és elállási jogáról lemondott. Pontos szállítási határidőt csak külön írásos megállapodás esetén vállal Eladó.

Egyéb esetekben a szállítási időpontot Eladó Vevővel egyezteti, és a felek egyeztetése alapján a legrövideb időn belül teljesíti.

Vevő tudomásul veszi, hogy eladó nem saját előállítású terméket forgalmaz ezért a beszállítói késedelem kapcsán felmerült késésért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a gyártó késedelmet jelez, az Eladó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a késedelem minél kisebb mértékű legyen.

Mentesül a szállítási határidő betartása alól a kötelezett fél, ha a határidő megtartását előre nem látható, a felek ellenőrzésén kívül eső körülmények akadályozzák (vis major), ideértve – de nem kizárólag – a következőket: elemi csapás, háborús cselekmények, zavargás, kormányintézkedések, szállítási vagy vámhatósági eljárás során előforduló késedelem, a fuvarozás során felmerülő kár, és a munkavállalói engedetlenség, sztrájk.

  • 5.5 Szállítás

A megrendelt termékek rendeltetési helyre történő szállításáról megállapodás alapján úgy a Vevő mint az Eladó gondoskodhat. Ez utóbbi esetben a szállítás ellenértékéről Eladó Vevőt értesíti és csak Vevő jóváhagyásával kezdi meg a szállítást.

Eladó által szervezett szállítás esetén a forgalmazott árúk természetéből fakadóan megtörténhet, hogy a megrendelt árúk és a fuvareszköz össztömege meghaladja a szállítási címre behajtási engedély nélkül szállítható össztömeget, ilyen esetekben Vevő -nek kell gondoskodnia a behajtási engedély beszerzéséről, illetve lerakáshoz szükséges hely meglétéről. A lerakás meghiúsulása esetén az ebből fakadó károk és többletköltségek a Vevőt terhelik és köteles Eladónak megtéríteni.

6. Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben rögzített feltételek mellett az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható, a határidő első napja tehát az átvételt követő első munkanap. A kormányrendelet értelmében az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. A kormányrendelet értelmében az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

  1. § (1)2A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)3 a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c)4 nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4)5 Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a)6 az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b)7 az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

 

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2.§ (1)8A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

e) az elállás jogáról (4. és 5. §);

f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;

h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2)9 A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3)10 Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3.§ (1)11A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3)13 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b)pontjában meghatározott címéről.

(4)14 E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4.§15(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

- a)16 szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

- b)17 olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

- c)18 olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

- d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

- e)19 hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

- f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6.§ (1)20Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2)21 A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.

(3)22 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7.§ (1)23Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2)24 Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3)25 Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8.§ (1)26A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2)27 A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9.§ (1)28A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2)29 Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. §30A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11.§ (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3)31 Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

11/A. §32 A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12.§ (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)33

(3)34 Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.


Az Eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. Az ettől eltérő jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó a jótállási felelősségét a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) számú Kormányrendelete szabályozza.

 

7. Á.Sz.F. hatálybalépésének dátuma 2015.január.20

 

Adatvédelmi szabályzat

Az adtvédelmi szabályzatot az alábbi felíratra kattintva

azonnal láthatja.

 

---------------------------------------------------------

Adatvédelmi szabályzat letöltése pdf formátumban

----------------------------------------------------------